Mallard (Chantier Mallard)

Sailboats Built By Mallard (Chantier Mallard)

(Dates indicate when boat was first built by any builder)

Model LOA First Built
ATLANTE 27.79 ft / 8.47 m 1965
BRICK (HERBULOT) 26.08 ft / 7.95 m 1964
ECUME DE MER 26.00 ft / 7.92 m 1968
ETENDARD 29.89 ft / 9.11 m 1968
FARR 727 23.83 ft / 7.26 m 1976
FLEUR DE MER 31.50 ft / 9.60 m 1972
MALLARD 9M 29.36 ft / 8.95 m 1975
REVE DE MER 23.46 ft / 7.15 m 1972
START 6 20.34 ft / 6.20 m 1978
START 7 23.62 ft / 7.20 m 1978

.